Chia sẻ hững kiến thức cơ bản về Marketing, giải thích ý nghĩa và từ ngữ chuyên môn trong Martech, những bài học và câu chuyện thành công trong Marketing.